Általános szerződési feltételek „ÁSZF”.
Hatályos: 2020. Április.04. napjától

Általános szerződési feltételek „ÁSZF”.
Érvénybe lépés ideje: 2020. Április.04. napjától

 1. A Weboldal címe:  www.k-m.hu
 2. A weboldal /együttműködési megállapodás révén/ üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Streamline Pool Bt.
Székhely: 2623 KISMAROS, Sárgarigó utca  14/b
Cím: 2623 KISMAROS, Sárgarigó utca  14/b
Adószám: 20655372-2-13
Cégjegyzék szám: 13-06-074329
OTP: 11742094-27003721-00000000

 1. Elérhetőségeink:

Streamline Pool Bt.:

Székhely: 2623 Kismaros Sárgarigó utca 14/b
Posta Cím: 2623 Kismaros Sárgarigó utca 14/b
Telefon: Hétfőtől – Péntekig 8-00 tól 18-00 ig. +36-20/495-31-14
E-mail: info@k-m.hu
Adószám: 20655372-2-13
Cégjegyzék szám: 13-06-074329
OTP: 11742094-27003721-00000000

 1. A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: Rack Forest Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely Cím: 1116 Budapest Sáfrány utca 6
Posta Cím: 1116 Budapest Sáfrány utca 6
E-mail: info@rackforest.hu
Telefon:  +36-70-398-11-66

 1. Streamline Pool Bt. / Katona Sándor telefonos elérhetőségei:
  Tel: +36-20-495-3114,
  Hétfő – Péntek: 8:00 – 18:00
  Szombat: 8:00 – 12-30
  Vasárnap: ZÁRVA
  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy munkaszüneti és ünnepnapokon Katona Sándor, telefonon nem elérhető! Streamline Pool Bt.elektronikus elérhetőségei:
  katonas@k-m.hu
 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása:
 • A weboldal /www.k-m.hu, www.medences.hu, www.dunapool.com/ használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
  Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.k-m.hu oldalon.
 • Streamline Pool Bt. weboldalát, csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a weboldal /www.k-m.hu, / használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani Streamline Pool Bt. weboldalának, megtekintését, onnan vásárlást nem kezdeményezhet. Az adatkezelési nyilatkozatot az alábbi linken találja meg: http://www.k-m.hu/adatvedelem/
 • Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a weboldal, szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A weboldalnak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
 • Amennyiben a Vásárló a weboldalra belép, és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a weboldal használati feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
 • Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a weboldal használatát és elhagyni azt.
 1. Vásárlói kör:A weboldalon megvételre kínált termékek értékesítése fogyasztók mint végfelhasználók részére történik, háztartásban használatos mennyiségben.
 1. Árajánlat, megrendelés, szerződéskötés:
 • A weboldalon feltüntetett termékek írásban kerülnek megrendelésre. Egyes termékeknél előzetes árajánlatra van lehetőség /medencefedések, fémpalástos medencék stb./. A megrendelés, a megállapodás írásos visszaigazolásával, a megadott névre és címre kiállított díjbekérő teljesítésével realizálódik. A fizetési ütemezést a termékek változatossága miatt minden esetben a megállapodás tartalmazza, de általánosságban 50% előleg megrendeléskor, és 50% a termék leszállításakor. A szállítással és annak határidejével kapcsolatos információk az árajánlatban illetve a megállapodásban találhatóak /fedéseknél 6-8 hét a megrendeléstől számítottan, de a gyártási kapacitás függvényében változhat, nagykereskedőnél raktáron, készleten nem lévő terméknél az adott termék gyártótól való beszerzési ideje a mérvadó./
  A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
 1. A szerződés írásbelisége, iktatása, nyelve, ügyintézés:
 • A weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Streamline Pool Bt. azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a weboldalon található elérhetőségeken leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
  Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A Szerződéskötés során használt nyelv a magyar nyelv, a szerződés teljesítése során a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.
 1. Magatartási kódex:
 • Az ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 1. Termékinformációk:
 • A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
  A weboldalon nincs megjelenített készletinformáció. Streamline Pool Bt. mindent megtesz azért, hogy a weboldalon szereplő termékek naprakészen raktáron legyenek, azonban a nagykereskedők raktárkészleteinek gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket lehet, hogy rendelni kell.
 1. Termékek árfeltüntetése:
 • A weboldalon megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).
  A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a Streamline Pool Bt. külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
 • A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
  a Streamline Pool Bt. a weboldalon megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 1. Áfa visszatérítés:
 • a Streamline Pool Bt. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
  a Streamline Pool Bt. szavatolja, hogy a megállapodás előtt a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a megrendelni kívánt termékek vételáráról még a megállapodás elküldése előtt.
 1. Hibás, téves árfeltüntetés:
 • Amennyiben a Sreamline Pool Bt. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a weboldalon akkor a Streamline Pool Bt. nem köteles a terméket, szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 • Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
  – nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
  – esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
  – egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
 • a Streamline Pool Bt. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
 1. Visszaigazolás, a szerződés létrejötte:
 • A Vásárló az előzetesen megkapott megállapodásról szóló elektronikus levél egyértelmű visszaigazolásának elküldésével/ a megállapodásban lévő termék-termékek megrendelésével/, kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz, a megrendelt termék(ek) megvételére, a megrendelés elküldése előtt az ÁSZF-et elolvasta, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A Vásárló részéről a megrendelés leadása /a megállapodás visszaigazolása/ nem eredményezi a Streamline Pool Bt. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött visszaigazolás (megrendelés) megérkezését a Streamline Pool Bt. legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ebben a visszaigazoló e-mail-ben kapja meg a vásárló a díjbekérőt, illetve a tájékoztatást, hogy a megrendelés megérkezett.
 • Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
 • A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.
 • A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Streamline Pool Bt. kinyilvánítja a rendelés elfogadását a díjbekérőn szereplő összeg a Streamline Pool Bt. bankszámlájára beérkezését követően. Amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.
 • A Vásárló a weboldalról történő megrendelésével elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.
  Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat Streamline Pool Bt.-hez aki készséggel áll rendelkezésére.
 1. Termék rendelkezésre állása:
 • Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a termék nem beszerezhető, úgy a Streamline Pool Bt. fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban megtörtént kifizetést, a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
 • A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Streamline Pool Bt. weboldalához vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Streamline Pool Bt. semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.
 1. Termék átvétele és szállítása:
 • Amennyiben a rendelést a Vásárló személyesen veszi át, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja átvenni a rendelését a megadott címen, a Streamline Pool Bt. bejegyzett székhelyén. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést. Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Streamline Pool Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.
 • A szállítással kapcsolatos részletes tájékoztatást elérhetőségeinken kaphat: (+36-20-495-3114, katonas@k-m.hu)
 1. Fizetés, számlakiállítás:
 • A Vásárló megállapodásban feltüntetett fizetési módon fizethet. A Vásárló készpénzzel illetve banki átutalással fizethet.
 • A banki átutalással történő fizetés esetén Streamline Pool Bt. pénzügyi műveleteit feldolgozó cége:
  OTP Bank
  Magyar cégjegyzékszám01-10-041585
  Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.
 • A fizetés során beírt adatokat a Streamline Pool Bt. weboldala nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.
  A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.
 • A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Streamline Pool Bt. weboldala által kiállított számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított levélből letölti.
 1. Tulajdonjog fenntartása:
 • A megrendelt termék a Streamline Pool Bt. tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.
 1. A Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga:
 • Ha a Vásárló fogyasztónak minősül /továbbiakban Vásárló/ megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a értelmében a weboldalon, vásárolt termékek tekintetében.
 • A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
  – a terméknek,
  – több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 • A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog:
 • lezárt csomagolású termék vagy berendezés, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
 • A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Streamline Pool Bt. részére az elállásra nyitva álló időszak alatt.
 • A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási az ÁSZF-ben illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Streamline Pool Bt. részére.
 • Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail-on keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Streamline Pool Bt. a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Streamline Pool Bt. részére
 • A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Streamline Pool Bt. részére az alábbi címre visszaküldeni.
 • Visszaküldési postacím a Streamline Pool Bt. / Katona Sándor:
  2623 Kismaros Sárgarigó utca 14/b
 • A termék-termékek a Streamline Pool Bt. részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.
 • Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Streamline Pool Bt. visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget.
 • a Streamline Pool Bt. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Streamline Pool Bt. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.
 • Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Streamline Pool Bt. az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.
 1. A Vásárló jogszabályon alapuló elállás következményei:
 • Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a Vásárló nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.
 • A Vásárlót terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a Streamline Pool Bt. kiszállítja a Vásárlónak, és az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza. Postai küldeményként a legfeljebb 30 kg súlyú, Illetve 3 méter méretet nem meghaladó termékek küldhetőek vissza.
 • A Vásárló által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Streamline Pool Bt. nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Streamline Pool Bt. mindaddig visszatarthatja visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve, ha a Streamline Pool Bt. kifejezetten vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszatérítés során a Streamline Pool Bt. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.
 • A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Streamline Pool Bt. a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
– olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Vásárló kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából,
– nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében,
– fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 1. Felelősség:
 • Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Streamline Pool Bt. részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Sreamline Pool Bt. csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.
 • a Streamline Pool Bt. -t semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.
 • A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni elérhetőségeinken, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
 • a Streamline Pool Bt. minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Streamline Pool Bt. jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
 • A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Streamline Pool Bt. nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
 • a Streamline Pool Bt. a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a k-m.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
 • a Streamline Pool Bt. nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Streamline Pool Bt. nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.
 1. Jótállás:
 • a Streamline Pool Bt. a weboldalon eladásra kínált termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
 • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést Streamline Pool Bt. vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Speciális termékeknél a jótállási idő változhat, 2-3-4-5-10 év, erről az aktuális árajánlatban tájékozódhat.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést Streamline Pool Bt. vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
– elemi kár, természeti csapás okozta.

 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Streamline Pool Bt. -nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

– ha a Streamline Pool Bt. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Streamline Pool Bt. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Streamline Pool Bt. köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 • A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. a Streamline Pool Bt. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze, elvégeztesse.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos javítási költségek a Streamline Pool Bt. -t terhelik.
 • a Streamline Pool Bt. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
 • A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Streamline Pool Bt. jótállás:
 • Az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla, nyugta) őrizze meg. a Streamline Pool Bt. által kiállított számlával a garanciális igények (jótállás, kellékszavatosság) teljes körűen érvényesíthetők a Streamline Pool Bt. elérhetőségein.
 1. A szavatossági jogok/forrás : http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/151/:
 • Akár szavatosságra, akár jótállásra „hivatkozik” is a vevő hibás teljesítés esetén, őt az új Ptk. 6:159. § (2) bekezdése rendelkezése alapján négyféle ún. szavatossági jog illeti meg: a kijavítás / a kicserélés / az árleszállítás / a vételár-visszatérítési igény(ún. elállás). Tehát kiemelten fontos, hogy kellékszavatossággal kapcsolatos, valamint a kötelező jótállás hatálya alá tartozó termék esetén felmerülő minőségi kifogás alkalmával is ugyanez a négyféle jogosultság illeti meg a fogyasztót.
 • Az új Ptk. szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 • Az új Ptk. is tartalmazza azt a szabályt, miszerint jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A törvény rögzíti, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • Ki viseli a költségeket?
 • Az új Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet – tehát a vállalkozást – terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 • Milyen határidőn belül reklamálhatunk?
 • Az új Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el. Fontos szabály, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 • Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szavatossági kötelezettség?
 • Az új Ptk. 6:157. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések tartalmazzák a szavatossági felelősség alóli mentesülés eseteit, miszerint a mentesülésre két esetben kerülhet sor:ha a hibát a jogosult a szerződéskötés időpontjában ismerte;

ha a hibát a jogosultnak a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 • Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert hiba vonatkozásában nincs kellékszavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság (és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).

A kereskedők gyakran megkísérlik a hibás teljesítésért való felelősséget jogellenesen kizárni azzal a hivatkozással, hogy az akciós vagy leértékelt árura – mint egészre – nem jár szavatosság, illetőleg garancia. A vonatkozó jogi előírások alapján azonban leértékelt (akciós) termékkel kapcsolatban is van helye minőségi kifogásnak a termék azon részére vonatkozóan, amely nem volt hibás, vagy hibás volt, de erről a fogyasztó nem tud(hat)ott.

Amennyiben utóbb a vevő a tájékoztatás körén kívül eső hiba miatt viszi vissza a terméket a boltba, úgy kifogását intézni kell, és jogszerűtlen elutasítani az igényét arra hivatkozással, hogy „leértékelt árura nincs szavatosság”. Példa: ha a mázsérülés miatt leértékelt agyagcserepet annak szétmállása miatt viszi vissza a vevő, úgy kifogását intézni kell, és a szétmállás miatt – amely olyan hiba, ami a rendeltetésszerű használatot kizárja – megilletik őt a szavatossági jogok.

 • Természetesen nincsen akadálya annak, hogy a kereskedő kizárja felelősségét a termék esztétikai hibája miatt, de amennyiben az ilyen esztétikai sérülés miatt akciósan (leértékelve) vásárolt új számítógép valamelyik részegysége a rendeltetésszerű használat során tönkremegy, úgy a fogyasztó emiatti minőségi kifogását alapozhatja a Ptk-ra vagy a kötelező jótállásra, függetlenül attól, hogy az esztétikai sérülés miatt leértékelt áron vásárolta a gépet.
 • Ki mikor mit bizonyít?
 • Lényeges különbség van a bizonyítási kötelezettség terén a két jogintézmény között. A jótállás körében – a jótállás mindkét fajtájának teljes időtartama alatt – a jótállásra kötelezett (az eladó) csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után (tehát például a vevő általi nem rendeltetésszerű használat miatt) keletkezett.
 • Ezzel szemben a szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó – és a fő szabály alól kivételt képező – szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett.
 • Tehát a jótállás teljes időtartama és a szavatossági idő első 6 hónapja alatt egyaránt a kötelezettet (az eladót) terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kiemelendő azonban, hogy csakis a Ptk. szerinti fogyasztói szerződésekre áll ez a vélelem szavatosság esetén, így a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály. Ahhoz ugyanis, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén a fogyasztónak nem minősülő vevő sikeresen érvényesíthesse a szavatossági jogait, bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.
 • Kivétel a kivétel alól, vagyis nem irányadó a hivatkozott vélelem, tehát bizonyítás terheli mégis a fogyasztót a szavatosság első 6 hónapjában is, amennyiben a vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 1. A Streamline Pool Bt. célja, felelősség korlátozása, szerzői jog:
 • A weboldal célja a rajta megtalálható árucikkek értékesítése. Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Sreamline Pool Bt. megfelelő gondossággal kezeli az interneten szereplő információkat, a weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Streamline Pool Bt. nem vállal felelősséget.
 • A weboldalon megtalálható külső (forgalmazó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. képen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (forgalmazó, gyártó) felel. Azért a Streamline Pool Bt. felelőssé nem tehető.
 • A termékekről feltüntetett képek tájékoztató jellegűek, jellemzően megegyeznek azzal, amelyet Vásárló ténylegesen kézhez is kap, de eltérés itt is lehetséges, amellyel kapcsolatban felelősséget szintén nem vállalunk (pl. a termék ugyanazzal a tartalommal/paraméterekkel, de eltérő csomagolásban kapható, mint ami a képen szerepel).
 • A weboldaláról való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.
 • Streamline Pool Bt. semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

– az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a Streamline Pool Bt. weboldalának használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért,
– bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért,
– akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/ stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért,
– bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén,
– bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért,
–  bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

 • Streamline Pool Bt. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.
 • Streamline Pool Bt. semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.
 • Streamline Pool Bt. előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljes körűen, és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.
 • Streamline Pool Bt. weboldala (k-m.hu) szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges, ill. adat tartalom joga Streamline Pool Bt. tulajdona. A weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.
 1. Fogyasztói jog, panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:
 • Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu/
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
 • Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.

Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése:Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
 1. Záró rendelkezések:
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. törvény) a 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 17/1999 (II.5.) Korm. r. rendelkezései valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.
 • k-m.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Streamline Pool Bt. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Streamline Pool Bt. fenntart magának minden jogot a www.k-m.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.k-m.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése Streamline Pool Bt. vagy írásos hozzájárulása nélkül.
 • ÁSZF egyoldalú módosítása. Streamline Pool Bt. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. Streamline Pool Bt. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.k-m.hu weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül.